Saturday, July 30, 2016

ಸಾಹಿತಿ ಎದುರ್ಕಳ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ { 83 } - ನಿಧನ - 30-7-2016
ಎದುರ್ಕಳ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್

ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಗಳು -

ಶ್ರೀ  ಕಾವೇರಿ ದರ್ಶನ , ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ವೈಭವ , ಶ್ರೀ ಮಧವಾನಂದಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ , ಶ್ರೀ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮೆ

Kannada Writer EDURKALA SHANKARA NARAYANA BHAT { 83 } expired at Bengaluru on 30-7-2016

No comments:

Post a Comment