stat CounterThursday, September 15, 2016

ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ - 16- 9-2016

Image result for g. shankar govt womens college udupi

 ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ,ಉಡುಪಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ 

 ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು - ಪ್ರೊ/ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ

16- 9-2016 - 10. 30 am

No comments:

Post a Comment