stat CounterMonday, September 24, 2012

ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಬಶೀರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ--27-9-2012- ಕರೆಯೋಲೆ

Bashir Award -2012 to Dr. U. R.Ananthamurthy
ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ- ಎಮ್. ಟಿ. ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್
ಬಶೀರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ -ಟಿ.ಜೆ.ಎಸ್. ಜಾರ್ಜ್
ಶುಭಾಶಂಸನೆ -
ಡಾ/ಸುಂದರ ಸಾರುಕಾಯ್
ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ್
VENUE-
MANIPAL PLANETARIAM_AUDITORIAM
27-9-2012--6pm
WELCOME

No comments:

Post a Comment