Saturday, July 9, 2016

ಅಜಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ { ರಿ } ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - - ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಜುಲೈ 11 , 12 , --- 2016

ಪ್ರೊ / ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ -  ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

ಕ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲೇಜು , ಬ್ರಹ್ಮಾವರ -11-7- 2016 -- 10.30am

---- " ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ "

ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಬ್ರಹ್ಮಾವರ -11-7-2016 --- 3pm

---    ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

ಎಸ್. ಎಮ್. ಎಸ್ . ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಬ್ರಹ್ಮಾವರ -12-7-2016-   10.30am

- -" ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ"

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಬ್ರಹ್ಮಾವರ  - 12-7-2016 ---  3.pm

 - "  ಹನಿಗವನಗಳು - ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ "

No comments:

Post a Comment