stat CounterWednesday, July 20, 2016

ಲೇಖಕಿ ಶಾಂತಾ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ { ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಮಗಳು }

Shanta Rameshwar Rao books and biography | Waterstones

ಹುದುಗಲಾರದ ದು:ಖ { A GRIEF To BURY } ಮೂಲ -ವಸಂತ ಕಣ್ಣಬೀರನ್ -ಅನುವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ - ಎಮ್. ಎಸ್.ಆಶಾದೇವಿ { 2014 }  ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ ರಾಯರ ಮಗಳು  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕಿ  ಶಾಂತಾ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಇದೆ .ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಮನ ಮಿಡಿವ ಕತೆ - ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ

No comments:

Post a Comment