stat CounterTuesday, January 10, 2017

ಜಿ. ವಿ. ಆನಂದಮೂರ್ತಿ -- ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಮಹದೇವರ " ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ "

ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
 2015 ರ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ ಸಂಕಲನ - ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಮಹದೇವರ - " ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ "


Image result for ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲ

No comments:

Post a Comment