stat CounterMonday, June 6, 2016

ದಂಡಿಯ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ -ಅನುವಾದ -ವಿದ್ವಾನ್ ಸಿ. ಜಿ. ವಿಜಯಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯ

ದಂಡಿಯ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ

ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದವರು- ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಜಿ. ವಿಜಯಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್

745- 12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,

3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ರಾಜಾಜಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560010
mo no-9945939436
email-sahityaloka.raghu@gmail.com
First Edition-2016
Price-rs 110

No comments:

Post a Comment