stat CounterMonday, June 6, 2016

ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ-: ದಿನ ಹೀಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಿದೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳು: ದಿನ ಹೀಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಿದೆ/ Dina heege jaari hogide: ದಿನ ಹೀಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ನೀನೀಗ ಬಾರದೆ, ಜತೆಯಿರದ ಬಾಳ ಜಾತ್ರೆಯಲಿ ಸೊಗಸೇನಿದೆ. ಅರಳಿ ಅನೇಕ ಹೂಗಳು ಬರಿದೆ ಕಾದಿವೆ, ಹಿಮದ ಕಠೋರ ಕೈಯಲಿ ನರಳಿ ಕೆ...

No comments:

Post a Comment