stat CounterFriday, June 14, 2019

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ - ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳು - ಮಾಹಿತಿ

  ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ 14- 6-2019ರಂದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು .

 ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳು

೧ - 1973

೨ - 1991 -ಎಸ್. ಆರ್ . ವಿಜಯಶಂಕರ - ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸಂದರ್ಶನ

೩ - 1996 -ಮರುಳಸಿದ್ದಯ್ಯ - ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸಂದರ್ಶನ

Bengaluru - Radio Interviews of Girish Karnad

No comments:

Post a Comment