stat CounterThursday, July 16, 2020

H. S. Raghavendra Rao -ಮಧುರಚೆನ್ನರ ಕಾವ್ಯ

2 comments:

  1. ಸರ್, ಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ.ಮಧುರಚೆನ್ನರ ಕಾವ್ಯ ನೀವು ಓದುವಾಗ- ಅದರಲ್ಲಿಯ ನಾದ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

    ReplyDelete
  2. ಸರ್, ಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ.ಮಧುರಚೆನ್ನರ ಕಾವ್ಯ ನೀವು ಓದುವಾಗ- ಅದರಲ್ಲಿಯ ನಾದ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

    ReplyDelete